2-daagse masterclass, Mycological Tree Assessment

UNIEK in Nederland!

Van de hand van Gerrit Jan Keizer, auteur van ‘De verborgen boom. Het boomsoorteigen ecosysteem van onze inheemse loof- en naaldbomen’, en ontwikkelaar van de Mycological Tree Assessment (MTA) methodiek, verschijnt dit najaar het ‘Handboek Mycological Tree Assessment’.

Met als uitgangspunt het boomsoorteigen ecosysteem, waarbij er van uitgegaan wordt, dat een boom het centrum van zijn ecosysteem vormt en unieke relaties onderhoudt met honderden, soms zelfs duizenden organismen, heeft Keizer het ‘Handboek Mycological Tree Assessment’ ontwikkeld.
Het handboek is uitsluitend te verkrijgen in combinatie met deze masterclass.

De door mycoloog en bosecoloog Gerrit Jan Keizer verzorgde masterclass wordt in Nederland aangeboden door Boom-KCB en Expedio Arbori.
U ontvangt een certificaat van deelname dat goed is voor 18 hercertificeringspunten (ETW).

In deze intensieve tweedaagse cursus worden de relaties uiteengezet, die bomen onderling en met andere organismen aangaan. Speciale aandacht wordt daarbij aan de unieke relaties tussen bomen en paddenstoelen of zwammen (macrofungi) besteed. In de cursus leert u aan de hand van het nieuw verschenen handboek om verbanden te leggen en in een vroeg stadium symptomen te herkennen van ontbrekende of verstorende factoren in de dynamiek van het boomsoort eigen ecosysteem.
In de middagdelen wordt tijdens een veldexcursie het werken met het handboek Mycological Tree Assessment in de praktijk gebracht.

Leerdoelen
- Basiskennis van de belangrijkste aan loof- en naaldbomen gebonden ectomycorrhizasymbionten onder de macrofungi en van de levensfases van de boom, waarin zij voorkomen.
- Kennis van de verschillende types houtrot.
- Kennis van de belangrijkste biotroof en necrotroof parasitaire paddenstoelen of zwammen, van hun per boomsoort verschillende aanvalsstrategieën en van de types houtrot, die zij veroorzaken.
- Kennis van de belangrijkste houtafbrekende saprotrofe macrofungi en van het tempo, waarin zij met per boomsoort verschillende types houtrot de stabiliteit van (delen van) de boom kunnen ondermijnen.
- In staat zijn om de tijdens de cursus aangereikte kennis in praktijk toe te passen, waarbij de gevaarzetting en toekomstverwachting van de boom speciale aandacht krijgt.

Om aan deze masterclass te kunnen deelnemen is ervaring met Visual Tree Assessment noodzakelijk. De cursus richt zich op boomtechnische onderzoekers met enige jaren praktijkervaring en ETT-ers. Als voorkennis wordt minimaal in praktijk toe te passen kennis van de inhoud van De verborgen boom. Het boomsoorteigen ecosysteem van onze inheemse loof- en naaldbomen en van het gedeelte over schimmels in het Stadsbomen Vademecum 3C (herziene 2e druk) vereist.

Cursusdata en locaties
overzicht3

 

 

 

De cursus kan ook als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie worden gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur
De cursus zal twee dagen in beslag nemen beginnende vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Groepsgrootte
Vanaf 10 personen tot maximaal 15 personen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden extra cursusdagen ingepland.

Kosten
De kosten voor de cursus op een door ons gekozen locatie zijn € 645,- p.p.

UNIEK in Nederland!