Cursusaanbod

Sinds 2012 heeft Boom-KCB haar werkzaamheden op het gebied van cursussen en workshops uitgebreid. Om een breder scala aan belangstellenden te kunnen bedienen is de samenwerking ontstaan met Expedio Arbori uit Raalte. Ronald Wobben en Jan-Bouke Sijtsma hebben hun kennis en kunde op het gebied van bomen en groen gebundeld, wat heeft geleid tot een gevarieerd cursusaanbod. Onze bedrijfstrainingen, cursussen en workshops kenmerken zich door de praktische benadering. De dagelijkse praktijk vormt de basis en actuele ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. De verschillende vakdisciplines en onderwerpen die in de cursussen aan bod komen, kunnen als voorbereiding worden gezien voor de examens en certificering tot boomveiligheidscontroleur of -inspecteur, en als aanvulling en voorbereiding op het ETW, ETT traject. Daarnaast vormen zij een praktische aanvulling en voorbereiding op een cursus boomtaxatie en vaktest van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtachtige gewassen).

De volgende onderwerpen worden in company aangeboden. In overleg worden data vastgelegd en wordt een aanbieding op maat gemaakt:

 

Cursusvoorwaarden