Cursusvoorwaarden

Voorwaarden Aanmelding en inschrijving

 • De aanmelding voor een cursus vindt uitsluitend schriftelijk plaats door het aanmeldingsformulier of via de mail. De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Door aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde cursusgeld.
 • Bij overaanmelding wordt in nader overleg met de cursist een extra cursusdatum voorgelegd. Een cursist die zich heeft aangemeld en is ingeschreven verplicht zich het cursusgeld te voldoen na ontvangst van definitieve plaatsing, tenzij anders is overeengekomen. Bij afzien van deelname zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • € 50,00 Euro administratiekosten bij annulering op een tijdstip eerder dan 21 dagen voor de start van de cursus.
  • 50% van het totale cursusgeld bij annulering op een tijdstip binnen de 21 dagen voor de start van de cursus.
  • 100% van het totale cursusgeld bij annulering nadat de cursus is gestart.
  • De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer de cursist of zijn/haar werkgever, in overleg, de plaats door een andere cursist te laten innemen.

Cursusgeld

 • De hoogte van het cursusgeld is vermeld op de informatiebladen van de betreffende cursussen en op de websites www.boom-kcb.nl/www.Expedio-Arbori.nl www.Boom-KCB.nl/www.Expedio-Arbori.nl.
 • Na inschrijving ontvangt de cursist een factuur. Het cursusgeld dient 30 dagen voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Pas na ontvangst van het cursusgeld is de inschrijving definitief. Op de vooraf vastgestelde cursuslocaties zijn koffie/thee en lunch bij de prijs inbegrepen.
 • Lesmaterialen zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen tenzij anders is aangegeven.
 • De genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
 • Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden alvorens de start van de cursus kan de toegang tot de cursus worden ontzegd.
 • Na inschrijving is de overeenkomst met cursist geldig tot na afloop van de cursus en/of opleiding waarvoor men zich heeft ingeschreven.