Flora- en Faunawet

Bij ingrijpende werkzaamheden in de openbare ruimte dient cf. de Nederlandse wet zorgvuldig met aanwezige ecologische waarden worden omgegaan. Deze werkzaamheden kunnen grootschalige reconstructies zijn, maar ook snoeiwerkzaamheden in het broedseizoen.

QuickScan

Boom-KCB kan voor u de beschermenswaardige Flora en Fauna in kaart brengen en de eventueel te nemen maatregelen en vervolgstappen uiteenzetten. DE man hiervoor is onze medewerker Koen ’t Hart. Koen heeft als passie natuur en inheemse flora. Van zijn hand is het boek: ‘Bijvoet Tegemoet,  Natuur en plant in Nederland’ verschenen! Dit boek beschrijft de Nederlandse natuur en planten op een ludieke manier. Klik hier voor meer info.

Bij specialistische vraagstukken en grootschalige inventarisaties werken wij samen met gediplomeerd en gecertificeerde eco- en biologen.