Groeiplaatsinrichting

groeiplinrichtingEen straatboom in stedelijk gebied wordt gemiddeld 40 jaar oud. De inrichting van de groeiplaats is mede bepalend voor de levensverwachting van bomen.

In het ochtendprogramma wordt de theoretisch benodigde ontwikkelingsruimte voor bomen uiteengezet. Dit in relatie tot groeiplaatsomstandigheden en boomsoorteigenschappen. Ook het toepassen van bomensubstraten en verschillende moderne groeiplaatsinrichtingstechnieken komen uitgebreid aan bod. Dit wordt aangevuld met beeldmateriaal en resultaten van groeiplaatsonderzoeken en voorbeelden van toepassingen van groeiplaatsinrichtingen

Het middagprogramma bestaat uit het benaderen en beoordelen van groeiplaatsen en het bespreken van mogelijke inrichtingen. Optioneel is het uitwerken van enkele casussen.

Leerdoelen:
– Het kunnen toetsen van ontwerpen op boomtechnische aspecten.
– Het onafhankelijk kunnen adviseren over technische mogelijkheden van groeiplaatsinrichting waarbij alle voor- en nadelen zijn afgewogen.

In company

De cursus wordt op een door de opdrachtgever aangegeven locatie verzorgd. Kosten en aantal deelnemers in overleg.

Naar cursusaanbod