Groeiplaatsverbetering

groeiplaatsverbeteringEen straatboom in stedelijk gebied wordt gemiddeld 40 jaar oud. Dit wordt mede veroorzaakt door reconstructies en beperkingen in de groeiplaats. Door analyse van deze beperkingen en een hierop toegespitste advisering kan een structurele groeiplaatsverbetering bijdragen aan een verlengde instandhouding van de boom.

De dag begint met een opsomming van de mogelijke beperkingen binnen de groeiplaats en een uiteenzetting van bestaande en recente ontwikkelingen en technieken op het gebied van groeiplaatsverbetering.

‘s Middags wordt geoefend met groeiplaatsvraagstukken uit de dagelijkse praktijk, waarbij op basis van de onderzoeksgegevens en/of bodemmonster- en bladmonsteranalyses oplossingen moeten worden aangedragen. Afhankelijk van uw wensen en/of de mogelijkheden kan het middagprogramma aangevuld worden met een demonstratie op locatie. Optioneel is het maken van individuele opdrachten in afstemming op de wensen van de cursist.

Leerdoelen:
– Op basis van onderzoek(-gegevens) kunt u beperkingen in de groeiplaats vaststellen.
– Aan de hand van bodemmonster- en bladmonsteranalyses kunt u overmaten of tekorten van voedingselementen bepalen.
– Op basis van voorgaande kunt u groeiplaatsproblemen beoordelen en interpreteren en waar mogelijk verbeteringen (laten) uitvoeren.

In company

De cursus wordt op een door de opdrachtgever aangegeven locatie verzorgd. Kosten en aantal deelnemers in overleg.

Naar cursusaanbod