Integraal boombeheer

Met beleid en een gestructureerd boombeheer wordt een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand gewaarborgd. Daarbij levert dit een kostenbesparing op. Door bomen regelmatig te snoeien worden snoeiachterstanden vermeden. Het wegwerken van snoeiachterstanden kost in verhouding veel meer dan het reguliere onderhoud.

Ook investeren in oudere bomen levert een kostenbesparing op. Bij een beleid dat aanstuurt op een gelijkblijvend of groeiend bomenbestand  is het zaak de gemiddelde boomleeftijd zo hoog mogelijk op te stuwen. De gemiddelde boomleeftijd bepaalt over welke termijn het bomenbestand vervangen wordt. Bijv. Bij een bomenbestand van ca. 40.000 stuks levert een verhoging van de gemiddelde leeftijd met slechts 1 jaar (van 35 naar 36 jaar, bij een gereduceerde kostprijs van een nieuwe boom incl. nazorg van € 1.000,-) een besparing op jaarbasis op van € 32.000,-. Als bij een aanhoudend goed boombeheer en -beleid de gemiddelde boomleeftijd stijgt naar 40 jaar wordt een besparing op jaarbasis gerealiseerd van ruim € 140.000,-. Deugdelijke boombescherming nabij bouwwerkzaamheden, doordachte groeiplaatsinrichting, boomtechnische onderzoeken (stabiliteit en/of breukvastheid), het verplanten van oudere bomen en groeiplaatsonderzoeken en -verbeteringen met als doel oudere bomen te handhaven dienen niet alleen een maatschappelijk of estetisch doel maar leveren ook geld op!

Naast bovenstaande opties om te besparen op het boombeheer, weet Boom-KCB nog verschillende manieren om te besparen, zonder dat de kwaliteit van het boombestand daar nadeel van ondervindt.

Bruikbare hulpmiddelen om beheer en beleid vorm te geven zijn de in eigen huis ontwikkelde veldmodules voor het efficiënt opnemen van boomgegevens:

Boom-DB-Bomenmodule, voor het opnemen, raaplegen en muteren van boomgegevens, onderhoudsgegevens en zorgplichtgegevens (linkje maken naar ‘Inventarisatie’)
Boom-DB-Waardevolle en Monumentale bomen, voor het objectief en meetbaar in beeld brengen van de oudere bomen