Kroondynamiek en Beheer

kroondynamiekOm een veilig en verantwoord boombeheer te kunnen voeren is een juiste interpretatie van defectsymptomen bij bomen van groot belang. Bij deze workshop wordt de kroon van de boom nader ‘uitgelicht’ aan de hand van veelvoorkomende defectsymptomen. Gerichte beheersmaatregelen kunnen stam- en takbreuk wellicht voorkomen indien we mechanische gebreken kunnen herkennen en hierna kunnen handelen.

In het ochtendprogramma van deze cursus worden mechanische problemen in de kroon besproken, waarbij de noodzaak tot het uitvoeren van beheersingrepen aanwezig is. De oplossingen dienen echter niet alleen gezocht te worden in het aanbrengen van fysieke kroonverankeringen maar ook in verschillende aangepaste snoeimaatregelen. Zowel deze laatstgenoemde snoeitechnieken komen aan bod, maar ook de verschillende verkrijgbare kroonverankeringen en verankeringstechnieken worden uitgebreid behandeld. Het ochtenddeel wordt besloten met enkele casussen die groepsgewijs worden besproken.

Het middagprogramma zal bestaan uit het benaderen en beoordelen van kroonproblemen en het bespreken van mogelijke oplossingen. Waar wenselijk bestaat de mogelijkheid tot het geven van een demo-plaatsing van kroonverankeringen. Dit zal echter afhankelijk zijn van de ter beschikking gestelde praktijklocaties.

Leerdoelen:
– Inzicht verschaffen in windbelasting en
–dynamiek in/op kroondelen.
– Verschillende snoeimethodieken en kroonverankeringen:
– U kunt de verschillende probleemontwikkelingen in kronen beoordelen en een afgewogen oplossing tot uitvoer (laten) brengen.

In company

De cursus kan op een door de opdrachtgever aangegeven locatie worden verzorgd. Kosten en aantal deelnemers in overleg.