Taxaties

Uw bomen zijn geld waard!

De investering start tijdens de aanschaf van de boom, vervolgens worden kosten gemaakt tijdens planten en nazorg. Daarop volgt de periode van begeleidingssnoei. Kortom, gemiddeld wordt over een periode van 40 jaar in een boom geïnvesteerd. Bomen vertegenwoordigen dus kapitaal, schade is kapitaalvernietiging.

Bij een gedegen boombeheer hoort ook de afhandeling van boomschade.
Een gemiddelde gemeente laat
meerdere tienduizenden euro’s op jaarbasis liggen als dit wordt nagelaten.

Een geregistreerd taxateur (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, NVTB) brengt de boomwaarde eenduidig en helder in beeld. De schade wordt op basis van de berekende boomwaarde getaxeerd. De richtlijnen van de NVTB zijn breed geaccepteerd en zijn de geldende norm in het verzekeringswezen.

[aio_button align=”left” animation=”none” color=”green” size=”small” icon=”ok-sign” text=”Direct contact opnemen” relationship=”dofollow” url=”https://www.boom-kcb.nl/contact-2/”]

Werkwijze

Alvorens actie wordt ondernomen wordt eerst beoordeeld of de schade relevant en/of verhaalbaar is.

Zo ja, dan wordt het veldwerk uitgevoerd en aansluitend de schadetaxatie opgemaakt. Indien een succesvol schadeverhaal niet is te verwachten, worden er geen taxatie en bijbehorende kosten gemaakt.

Deze beoordeling is doorgaans kosteloos, mits dit middels desk-research uitgevoerd kan worden en max. 1/2 uur in beslag neemt. Als wordt voorzien dat dit niet haalbaar is, of dat een veldbezoek noodzakelijk is (complexe schades), wordt in overleg een passende aanbieding gemaakt.

Taxaties van Boom-KCB kenmerken zich door uitvoerig onderzoek, een realistische waardebepaling en gedoseerde schadetoekenning om het verhalen van de claim te versoepelen.

Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het verhalen van de schade, mocht dit nodig zijn, en/of in contact brengen met gerenommeerde juristen op het gebied van bomen.

Tevens worden wij geregeld gevraagd voor het uitvoeren van (contra-) expertises voor juristen, rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen.