Workshop Boomwaardebepaling

Met het tot stand komen van een infrastructuur worden op verschillende vakdisciplines investeringen gevraagd om een duurzame indeling hiervan mogelijk te maken. Ook bij de aanplant van een enkele boom of een bomenrij worden er investeringen gedaan om een toekomstbeeld te kunnen behalen. Deze eerste investering en de hierna volgende investeringen leiden naar een boom of boombeheer dat past in uw beheer. Deze gezamenlijke kosten leiden naar een economische waarde-opbouw, maar ook afschrijving, van bomen in de openbare ruimte.

In het ochtenddeel zal het in Nederland gehanteerde Rekenmodel Boomwaarde behandeld worden, inclusief de achtergronden, welke leiden tot een economische benadering van de boomwaarde.

Het middagprogramma zal bestaan uit het praktisch tot uitvoer brengen van enkele waardebepalingen die naderhand worden besproken.

De workshop is een praktische aanvulling en voorbereiding op een cursus boomtaxatie en de vaktest van NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtachtige gewassen).

Leerdoelen:
– Kennisname van NVTB rekenmodel boomwaarde en richtlijnen
– Monetaire waardebepaling van bomen.
– Met deze kennis kunt u de economische boomwaarde benaderen welke inzicht kan geven bij het gevoerde boombeheer.

In company

De cursus wordt op een door de opdrachtgever aangegeven locatie verzorgd. Kosten en aantal deelnemers in overleg.

Naar cursusaanbod