Workshop Onderhoudssnoei ++

onderhoudssnoeiOm de verkeersveiligheid ten aanzien van bomen te kunnen garanderen is het regelmatig en planmatig uitvoeren van onderhoudssnoei vereist. Tijdens deze workshop worden naast alle aspecten van de reguliere onderhoudssnoei, ook het wegwerken van (begeleidings-)snoei achterstanden bij halfwas bomen behandeld.

In de ochtend wordt de theoretische achtergrond van onderhoudssnoei besproken. Kort aangehaald worden houtanatomie en eisen ten aanzien van wettelijke zorgplicht. Probleemontwikkeling van kroondelen bij uitgestelde snoei worden uitvoerig behandeld. Ook snoeiwijze en snoeivormen komen uitgebreid aan de orde en worden ondersteund met afbeeldingen. Het ochtenddeel wordt besloten met enkele casussen die groepsgewijs worden besproken.

Het in het veld toepassen van de theorie, waarbij met hulp van laserpennen te nemen snoeimaatregelen worden besproken vormt het middagprogramma.

Leerdoelen:
– Basis anatomie bomen; wondafgrendeling en kroonopbouw.
– Snoeiregels, CROW-systematiek en zorgplicht.
– Ergonomisch werken.
– Eindbeelden ‘lezen’ van bomen.
– Het op correcte wijze uitvoeren van onderhoudssnoei en het boomtechnisch verantwoord opheffen van (begeleidings-)snoei-achterstanden.

In company

De cursus wordt op een door de opdrachtgever aangegeven locatie verzorgd. Kosten en aantal deelnemers in overleg.

Naar cursusaanbod