Zwammen en Bomen, Mycological Tree Assessment (MTA)

Met deze cursusdag kunnen 9 punten worden behaald t.b.v ETW-hercertificering!

Zwammen en bomen, Mycological Tree Assessment (MTA) Deze dag laat mycoloog en bosecoloog Gerrit Jan Keizer u kennis maken met het boomsoorteigen ecosysteem. Het uitgangspunt hierbij is dat een boom het centrum van zijn aan de boomsoort gebonden ecosysteem is en een unieke relatie onderhoudt met honderden, soms zelfs duizenden organismen, waaronder de paddenstoelen en zwammen. Deze zijn voor hun levenscyclus afhankelijk van de boom, hun ‘suikeroompje’ (sugar daddy), en omgekeerd is de boom van hen afhankelijk. Keizer laat zien welke soorten horen bij de oorspronkelijk inheemse loofbomen – zomer- en wintereik, beuk, berken, wilgen, elzen en populieren – en bij de inheemse naaldboom, de grove den. Hij gaat in op de relaties die deze bomen onderling en met andere organismen aangaan en op hun talrijke unieke relaties met paddenstoelen of zwammen. Het doorgronden van deze relaties vormt de basis voor het Mycological Tree Assessment (MTA). In de middag worden tijdens een veldexcursie het Mycological Tree Assessment in de praktijk gebracht. Deze cursus is inclusief het nieuwe boek van Gerrit J. Keizer: De verborgen boom; Het boomsoorteigen ecosysteem van onze inheemse loof- en naaldbomen Enige basiskennis van houtrot en schimmels is wenselijk, zie cursus Houtrot, zwammen en bomen.

Zie ook artikel Tuin en Landschap 2012, 17/18: Mycological Tree Assessment, waardevolle aanvulling op VTA

 

De cursus kan wordt uitsluitend als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur

De cursus zal één dag in beslag nemen beginnende vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Naar Cursusaanbod