Actuele ziekten en plagen in bomen

Het bomenbestand in Nederland is de laatste jaren steeds meer onderhevig aan (nieuwe) ziekten en plagen. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn deels terug te voeren op een verandering van het klimaat, maar ook het menselijk handelen kan hierbij een aanleiding zijn. De effecten of gevolgen voor het bomenbestand hangt deels af van de toegepaste variatie in de boomsoortkeuze.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op nieuwe en heersende ziekten en plagen en wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen op de nodige en mogelijke beperking en/of bestrijding.

Leerdoel
Met de opgedane kennis kunt u de verschillende ziekten en plagen in bomen herkennen en waar nodig passende maatregelen nemen in het beheer.

In company

De cursus wordt op een door de opdrachtgever aangegeven locatie verzorgd. Kosten en aantal deelnemers in overleg.

Naar cursusaanbod