Boom en groeiplaats

Duurzame ontwikkeling en instandhouding van een boom staat of valt met de groeiplaats. De groeiplaats moet voorzien in de basisbehoefte van de boom. In de juiste verhouding dienen vocht, zuurstof en voedingsstoffen aanwezig te zijn. Daarbij is stabiliteit in beschikbaarheid en afgiftesnelheid voor de meeste boomsoorten zeer belangrijk. Om deze complexe samenhang te vatten wordt een bodem- en groeiplaatsonderzoek, en indien relevant ook bewortelingsonderzoek, verricht.

 bemestingsadvies

Om te meten of de juiste voedingsstoffen in de juiste verhoudingen aanwezig zijn, worden bij voorkeur bladmonsters geanalyseerd, evt. i.c.m. bodemmonsteranalyses. Met deze gegevens kan dan een afgepast bemestingsadvies gegenereerd worden. Bemestingsadviezen van Boom-KCB houden rekening met het gevoerde (maai-)beheer, er wordt getracht enkel de tekorten tot acceptabele waarden aan te vullen. Zeker bij oudere bomen geldt dat: ‘Overdaad schaadt’. Bij voorkeur wordt een structurele oplossing aangedragen door met een passende organische meststof te werken.

 bodemvochtregulatie

Met tensiometers kan op verschillende dieptes en locaties het beschikbaar bodemvocht worden gemeten. Afhankelijk van actuele verdamping en neerslag kunnen dan afgepaste watergiften worden gegeven. Omdat er niet te veel wordt gegeven, kan dus een besparing worden gerealiseerd. Met de Boom-DB IRRO module is het mogelijk om de beregening computergestuurd in te stellen. Denk hierbij aan waardevolle beplanting op bouwterreinen en dergelijke.