BOOM-Software

Boom-KCB levert al jaren in eigen huis ontwikkelde bomensoftware voor verschillende toepassingen. Dit is onder te verdelen in inventarisatiemodules en software voor boomtechnisch onderzoek, BOOM-trekproef en BOOM-SafetyCalc.

Inventarisatie

Boomveiligheidscontroles (VTA)

Onze efficiënte veldmodule Boom-DB kan per opdracht op maat worden gemaakt. Ook leveren wij veldpc’s met deze software. U kunt dan uw boomveiligheidscontroles in eigen beheer uitvoeren.

Boom-KCB is tevens licentiehouder van GeoVisia. Dus ook een soepele uitwisseling van gegevens met het beheersysteem GBI van Antea group (voorheen Oranjewoud) is gegarandeerd.

Waardevolle en Monumentale bomenmodule

Deze module is speciaal ontwikkeld voor het objectief en meetbaar vastleggen van waardevolle en monumentale bomen. op basis van een batterij aan kenmerken worden punten aan een boom of boomgroep toegekend. Dit produkt is uitermate geschikt om uw kapbeleid vorm te geven en om boombescherming tijdens reconstructies en dergelijke te structureren. Ook hierbij geldt dat u het veldwerk door Boom-KCB of in eigen beheer kunt laten uitvoeren.

BOOM-SafetyCalc

BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld om eenduidige en nauwkeurige berekeningen uit te voeren.

Boomsoortspecifiek en locatiegebonden.

Eurocode met de nationale bijlage NEN-EN 1991-1-4-2005/NB:2011.

Uniek is dat niet alleen de minimale restwand bepaald wordt voor bomen met een intacte restwand. Maar, door het deel van de stamomtrek op te geven dat hol is, wordt ook berekend hoe dik de resterende restwand moet zijn om de boom veilig overeind te houden.

 

Momenteel wordt vaak op verschillende manieren de minimaal benodigde restwand berekend. De uitkomsten liggen dan ook vaak ver uiteen.

BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld om eenduidige en nauwkeurige berekeningen uit te voeren.

Op basis van boomsoortspecifieke (hout-) eigenschappen, de afmetingen van de boom en de standplaats kunnen nu, snel en eenvoudig, minimale restwanddiktes en windbelasting bepaald worden. Uiteraard cf. Eurocode met de nationale bijlage NEN-EN 1991-1-4-2005/NB:2011.

Uniek is dat niet alleen de minimale restwand bepaald wordt voor bomen met een intacte restwand. Maar, door het deel van de stamomtrek op te geven dat hol is, wordt ook berekend hoe dik de resterende restwand moet zijn om de boom veilig overeind te houden.

 

presentatie Boom SafetyCalc