Natuurwetgeving

Bij ingrijpende werkzaamheden in de openbare ruimte dient cf. de Nederlandse wet zorgvuldig met aanwezige ecologische waarden worden omgegaan. Deze werkzaamheden kunnen grootschalige reconstructies zijn, maar ook snoeiwerkzaamheden in het broedseizoen.

QuickScan

Boom-KCB kan voor u de beschermenswaardige Flora en Fauna in kaart brengen en de eventueel te nemen maatregelen en vervolgstappen uiteenzetten.

Bij specialistische vraagstukken en grootschalige inventarisaties werken wij samen met gediplomeerd en gecertificeerde eco- en biologen.