Houtrot, zwammen en bomen

Met deze cursusdag kunnen 9 punten worden behaald t.b.v ETW-hercertificering!

Een veelzijdig en complex aspect is de aanwezigheid van zwamaantastingen en houtrot in bomen. Herkenning van de zwam in combinatie met de boomsoort is noodzakelijk om de progressie van structuurbederf van het hout te kunnen voorspellen.

De dag wordt begonnen met het bespreken van de verschillende soorten houtrot en kenmerken. Vervolgens worden bijna 40! houtrot veroorzakende zwammen in bomen, aan de hand van foto’s behandeld. Kenmerken, aantastingsbeelden en gevolgen komen hierbij aan bod.

In de middag wordt een veldexcursie gemaakt. Buiten worden verschillende zwamaantastingen getoont en besproken.

Leerdoelen:
– Inzicht krijgen in de verschillende soorten houtrot.
– Het kunnen herkennen van de meest voorkomende zwamaantastingen in bomen.

De cursus kan wordt uitsluitend als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur

De cursus zal één dag in beslag nemen beginnende vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Naar cursusaanbod