Inventarisatie

download (1)Boomveiligheidscontroles (VTA)

Boom-KCB heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van boomveiligheidscontroles van omvangrijke, met name gemeentelijke bomenbestanden. Bijna altijd worden daarbij ook de kostenbepalende onderhoudskenmerken opgenomen. Er wordt dus niet alleen voldaan aan de wettelijke zorgplicht, ook alle benodigde informatie ten aanzien van het beheer kunnen verwerkt worden in (RAW-) snoeibestekken, werkplannen en kaarten.

Meestal gebruiken wij de in eigen huis ontwikkelde veldmodule Boom-DB. Ook leveren wij veldpc’s met deze software. U kunt dan uw boomveiligheidscontroles in eigen beheer uitvoeren. Boom-KCB is tevens licentiehouder van GeoVisia. Dus ook een soepele uitwisseling van gegevens met het beheersysteem GBI van Antea group (voorheen Oranjewoud) is gegarandeerd.

Wij zijn geen prijsvechters op dit vlak maar staan voor kwaliteit. Toch kan een boomveiligheidscontrole uitgevoerd door ons u veel geld beparen!
Alle bomen worden, normaliter, te voet beoordeeld, er wordt niet vanuit een rijdende auto gewerkt.
Omdat de attentie- en risicobomen door een boomtechnisch adviseur (European Tree Technician) worden nagelopen is het resultaat dat het aantal nader te onderzoeken bomen beduidend lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Dit levert een kostenbesparing op die makkelijk opweegt tegen de mogelijk wat duurdere inventarisatiekosten van Boom-KCB.

Boominspecties/nader onderzoek

Heeft u per ongeluk toch uw bomenbestand laten controleren door een prijsvechter? En nu zit u met een overdaad aan nader te onderzoeken bomen?
Wij lossen het op!
Door uw probleembomen te laten inspecteren door ons, worden de bomen nog eens kritisch beoordeeld. Indien nodig worden eenvoudige hulpmiddelen ingezet, zoals een ladder, spade, houten hamer en sondeerpen. Tijdens de inspectie worden de bomen in de volgende categorieën ondergebracht:

  • eens per drie jaar inspecteren
  • jaarlijks inspecteren
  • kapaanvraag of rooien
  • nader onderzoek (inspectie klimmend/hoogwerker, stabiliteits- of breukvastheidsonderzoek)
  • indien door de opdrachtgever gewenst kunnen aanvullende adviezen gegeven worden, als groeiplaatsonderzoek/-verbetering e.d.

Waardevolle en Monumentale bomenmodule

Deze module is speciaal ontwikkeld voor het objectief en meetbaar vastleggen van waardevolle en monumentale bomen. op basis van een batterij aan kenmerken worden punten aan een boom of boomgroep toegekend. Dit produkt is uitermate geschikt om uw kapbeleid vorm te geven en om boombescherming tijdens reconstructies en dergelijke te structureren. Ook hierbij geldt dat u het veldwerk door Boom-KCB of in eigen beheer kunt laten uitvoeren.