Workshop Boomtaxatie

Met het tot stand komen van een infrastructuur worden op verschillende vakdisciplines investeringen gevraagd om een duurzame indeling hiervan mogelijk te maken. Ook bij de aanplant van een enkele boom of een bomenrij worden er investeringen gedaan om een toekomstbeeld te kunnen behalen. Deze eerste investering en de hierna volgende investeringen leiden naar een boom of boombeheer dat past in uw beleid. Deze gezamenlijke kosten leiden naar een economische waarde-opbouw, maar ook afschrijving, van bomen in de openbare ruimte.

In het ochtenddeel zal het in Nederland gehanteerde Rekenmodel van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtachtige gewassen) behandeld worden, inclusief de achtergronden, welke leiden tot een economische benadering van de vervangingskosten van bomen.

Het middagprogramma zal bestaan uit het praktisch tot uitvoer brengen van enkele taxaties die naderhand worden besproken.

De workshop is een praktische aanvulling en voorbereiding op een cursus boomtaxatie en de vaktest van NVTB.

Leerdoelen:
– Kennisname van NVTB rekenmodel en richtlijnen
– Met deze kennis kunt u de vervangingskosten van bomen benaderen welke inzicht kan geven bij het gevoerde boombeheer.

In company

De cursus wordt op een door de opdrachtgever aangegeven locatie verzorgd. Kosten en aantal deelnemers in overleg.

Naar cursusaanbod