Zorgplicht en visuele boomveiligheidscontrole (VTA)

Om aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien van bomen te voldoen, moeten bomen regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden. Daarnaast is een zorgvuldige registratie belangrijk.

Deze tweedaagse cursus behandelt zowel de juridische aspecten en noodzaak van een gedegen vastlegging van boom(veiligheid)gegevens. Daarnaast komt de grote diversiteit aan symptoomherkenning bij bomen aan de orde. Hierbij wordt uitvoerig ingegaan op de praktijk van boomveiligheidscontroles. Tijdens de cursusdagen wordt theorie zo veel mogelijk afgewisseld of aangevuld met ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Aan de hand van praktijkopdrachten wordt de kennis tijdens de cursus getoetst.

De cursus is zeer geschikt als voorbereiding op het examen boomveiligheidscontroleur/ boomveiligheidsinspecteur en/of als aanvulling op het ETW/ETT traject. De bij de cursus horende syllabus kunt u als handig naslagwerk blijven gebruiken.

Leerdoel
Met deze kennis kunt u in het juridisch kader gerichte afwegingen maken ten aanzien van inventarisatie en registratie van uw bomenbestand en leert u invulling te geven aan de praktische uitvoer van deze inspecties. Symptoomherkenning en interpretaties bereiden u voor op zelfstandige uitvoer van boomveiligheidscontroles en/of kan als voorbereiding dienen voor eerder genoemde certificaten.

In company

De cursus wordt op een door de opdrachtgever aangegeven locatie verzorgd. Kosten en aantal deelnemers in overleg.

Naar cursusaanbod